De Schakel

 

 
Juichend Paaslied (auteur onbekend)
 
Dit is het juichend lied van Pasen
dat God de dood gevangen heeft!
En jubelend zingt ons verbazen:
het graf is open! Jezus leeft!
Dit lied schalt over dichte graven
waar onze doden zijn vergaan.
Vandaag gaan wij de dood begraven
de Heer is waarlijk opgestaan.
Wij durven van het leven zingen
al duikt de wereld naar de dood;
want, graven zullen openspringen,
straks, in Gods eeuwig morgenrood!
De dood danst nu zijn laatste ronde
en waant zich vrij van elke rem –
God laat hem toe, nog een seconde; maar......
Jezus leeft en wij met Hem!
 
 
De fam. Top geeft de schakel door aan de fam. Job Jager.


Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. -- Efeziers 1:13-14