College van kerkrentmeesters

Informatie over\van het college van kerkrentmeesters

Actie kerkbalans

Protestantse gemeente Doezum
Krijthestraat 35
9863 PN Doezum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Samen van betekenis voor onze gemeente.
 
Doezum, maart 2024
 
Geacht gemeentelid / geachte familie
 
Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we
naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Gedurende het afgelopen jaren
heeft corona ons daarbij behoorlijk dwars gezeten. En bij velen onder ons ook onzekerheid over de toekomst van onze kerkelijke gemeente te Doezum. Toch zijn we samen blijven vieren en elkaar blijven bemoedigen. In de kerk, via kerkdienstgemist.nl. ,door zondagsbrieven en het Kompas. En denk ook aan het onderlinge pastoraat.
 
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2024 voort te kunnen zetten,
doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
 
Laten we als gemeente ook anno 2024 een waardevolle plek in Doezum zijn. Alleen met uw hulp
kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten, en in betere tijden uitbreiden.
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van grote waarde.
Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL50 RABO 0373 7355 96
ten name van CvK Protestantse Gemeente Doezum.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Veenstra en Lieuwe Lindeboom, kerkrentmeesters
Bert Oldewarris, scriba kerkenraad
 
Diegenen, waarvan het mailadres bekend is, ontvangen ons verzoek om een financiële bijdrage zowel per brief als digitaal. Wilt u uw toezegging per mail doen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Dit geeft ons een een beter zicht op onze financiële mogelijkheden. Daarvoor dank. 

 

 

Solidariteitskas

Geacht gemeentelid,

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Bijdragen Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. U kunt uw bijdrage storten op NL50RABO 0373 7355 96 t.n.v. Cvk Protestantse  Gemeente Doezum.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uw college van Kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Ingrijpende keuzen

De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als een gemeente minder geld te besteden heeft, kan die voor ingrijpende keuzen komen te staan, bijvoorbeeld: • het aantrekken van een predikant of kerkelijk werker in deeltijd, in plaats van een volledige aanstelling; • het samenvoegen met een buurgemeente, het delen van een predikant of het combineren van activiteiten; • het noodgedwongen sluiten van het kerkgebouw.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. -- Johannes 14:23-24