Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten december

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
 
Zondag, 17 december is er dienst om 11 uur!
Ds. Mulderij van Grootegast hoopt in deze dienst voor te gaan.
 
 
Bloemschikking bij laatste zondag van het kerkelijk jaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 10 december 2023 PG Doezum 2e Advent Ps 80 Populus Sion.
 
Meditatie: ds. A.F. Troost
Schriftlezing: psalm 80
 
Meditatie
‘O, God, herstel ons, doe Uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden’
 
Deze woorden vormen het refrein van de psalm. Tot drie keer toe keert dit gebed terug.
‘Doe Uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden’. Israël, het volk van God, is in het nauw
gedreven. Aan alle kant wordt het door vijanden bedreigd. God heeft het overgegeven in de
handen van spotters. Verstrooid is de kudde, ontworteld de wijnstok die God had
uitgegraven uit Egypte en overgeplant in een land van melk en honing. Nog maar één kant
kan Israël uit: naar boven, naar de herder Israëls, naar de Heer van de hemelse
legermachten.
‘O, God, herstel ons, doe Uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden’.
 
Is het met de kerk, de gemeente van Jezus Christus, anders? Ook wij hebben ons ingelaten
met de goden van deze eeuw. Ook wij hebben vreemde machten gediend, de goden van
goud en geweld. Ook wij hebben de zwakken vertrapt en de armen uitgebuit. Is het een
wonder dat we in de duisternis terecht zijn gekomen, in een bedreigende nacht die vol
gevaren is? Aan alle kanten ligt het opgetast: dodelijk gif en vernietigende straling. We
kunnen geen kant meer uit, dan alleen dezelfde kant die Israël nog zag: de weg naar boven.
En daarom roepen wij met Israël mee en smeken we:
 
‘O, God, herstel ons, doe Uw aanschijn
lichten, opdat wij verlost worden’.
Nee, dat betekent niet dat we daar nu verder maar passief
op gaan wachten, op die verlossing van God. We worden wel degelijk geroepen om zelf te
doen wat we doen kunnen. Maar bij alles wat we doen zijn we hiervan diep doordrongen: de
uiteindelijke, de definitieve verlossing verwachten we alleen van Hem die in Jezus Christus
onze Goede Herder is.
 
O God van Jozef, leid ons verder,
Hoor ons en wees weer onze herder;
Gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o held, wij worden moe;
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
Doe ons opstaan en help ons weer. (ps. 80 : 1)
God van Israël, Goede Herder, wees in de nacht ons licht.
 
GEBED
Als alles om ons heen donker is, verschijn dan reddend in ons midden.
Wij zijn zo moe van alle pogingen om onszelf te verlossen.
Kom, Here Jezus, en maak alle dingen volkomen nieuw. Amen.
 
Collectedoel hele maand december 2023 PKN Doezum
1.Diaconie
Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn
weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op
uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen
opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar
weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen
dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van
Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen op de
vlucht. Meer lezen kerkinactie.nl/straatkinderen Oeganda
Of op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v.
collecte KIA noodhulp in Noord-Afrika maand december 2023.
 
2.KERK.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk december 2023
 
 
Volgende zondag, 17 december is er dienst om 11 uur!
Ds. Mulderij van Grootegast hoopt in deze dienst voor te gaan.
 
 
Collectedoelen inzake onvoorziene omstandigheden 2023
De diaconie van de protestantse gemeente Doezum heeft voor de collectes gekozen voor
een praktische en pragmatische oplossing. Daarom hebben wij aantal aansprekende doelen
gekozen (o.a. uit de collecte kalender 2023 van de Protestantse Kerk Nederland (Kerk in
Actie (KIA)) en besloten deze doelen als 'maand collecte' aan te wijzen.
Wanneer er uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden zich voordoen die een financiele
bijdrage van de diaconie vragen, kan er door door de diaconie worden afgeweken van de
vooraf gestelde collectedoelen
Dit overzicht betreft gewijzigde collectedoelen inzake onvoorziene omstandigheden in de
wereld die volgens de diaconie voor gaan op de eerder vastgestelde collectedoelen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collectedoel hele maand november 2023 PKN Doezum
Collectedoel: KIA noodhulp voor Noord-Afrika:
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: eerst
de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in
Libië. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, nu ook in Marokko en Libië.
In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op
vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt,
dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.
Vrijmoedig vragen we je om bij te dragen aan de noodhulp in Marokko en Libië. Kun je wat
missen, geef dan voor de slachtoffers in deze zwaargetroffen landen. Je kunt je gift
overmaken voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie op rekeningnummer NL89 ABNA
0457 457 457 o.v.v. Noodhulp, of doneer online.
---------------------------------------------------------------------------------------------
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand november 2023
2. KERK. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk november 2023
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand november 2023.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Kom in de Kring is opgehouden te bestaan.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. -- Johannes 16:33