Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten april

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
  
Zondag 14 april 9.30 uur Dhr. v.d. Wal Groningen
 
1. Diaconie
2. Kerk
 
Zondag 28 april 9.30 uur Ds. T. Deelstra Opeinde: Koffie na de dienst
 
1. Diaconie
2. Kerk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 7 april 2024 PG Doezum.
 
Meditatie: Ds. Kroon, Grijpskerk
Schriftlezing: Johannes 20 : 24 - 29
 
Meditatie
Raak de wonden aan
Mag iedereen alles van je weten? Of zijn er ook zaken die je liever voor jezelf houdt? Ik denk
dat we allemaal wel wat uit ons leven kunnen bedenken, dat we liever niet aan de grote klok
hangen. Elk mens heeft zijn of haar geheimen en dat is altijd al zo geweest.
Ook met je littekens loop je liever niet te koop. Dat moment dat je faalde, die narigheid met
die oude vriend, of dat het met je gezin niet goed gaat: je schaamt je ervoor. Het is te pijnlijk.
En daar hebben anderen niks mee te maken. Zulke littekens en wonden verberg je zo goed
als je kunt.
Maar met Pasen gaat het anders. Jezus laat zijn littekens juist wel openlijk zien. Als een teken
van herkenning? Zodat de vrienden weten dat Hij het werkelijk is, en niet een of andere
wonderlijke, geheimzinnige geestverschijning? Of ook om te laten zien dat Hij met Pasen
sterker bleek dan alles wat ons pijn kan doen in ons leven? Dat zijn Hemelse Vader sterker is
dan het kwaad en de dood? Is de boodschap dat ook onze wonden en littekens eens zullen
genezen?
Wat mij betreft mag je dat er inderdaad allemaal aan verbinden. Het Paasfeest dat we vieren
in de wereld van 2024 is een feest van hoop en uitzicht. Het feest in onze dorpen Doezum en
in Grijpskerk waarop we er blij over zijn dat het uiteindelijk goed komt. Zoals het met Jezus
goed is gekomen, ondanks alles.
Maar er zit ook nog een andere boodschap in verborgen, denk ik. De Tsjechische theoloog
Tomas Halik schrijft daarover in het boek ``Raak de wonden aan’’. Hij zegt: Er bestaan veel
misverstanden over God. Dat God een soort god van mirakels en wonderkunsten is. Maar
met Pasen zien we aan de geschonden handen van Jezus dat God de pijn en het leed
volstrekt serieus neemt. Jezus draagt ook na de Verrijzenis nog littekens. Dat verwijst naar
onze wereld dichtbij en veraf. Want ook die wereld, dichtbij en veraf, draagt nog altijd
littekens en is nog altijd geschonden. Ook al is er een heel bijzonder, hemels licht gaan
schijnen op de Paasmorgen, we weten allemaal uit eigen ervaring dat het Koninkrijk nog niet
volkomen is. Kijk maar naar de situatie in de Palestijnse gebieden en in Israël. Kijk maar naar
Oekraïne. Of kijk maar eens goed rond bij je in de straat of in je familie. Zoveel mensen met
hun wonden, met hun littekens. En overal waar mensen pijn hebben, daar heeft Christus nog
pijn. Daar is zijn rijk nog niet voltooid. Ook al is het Pasen geweest.
Daarom roept Halik de kerk op om een soort veldhospitaal te worden. Een plek waar we niet
de andere kant opkijken als mensen of dingen beschadigd zijn. Of er snel aan voorbij lopen.
Maar juist de wonden durven aan te raken, om ze te verzorgen. Bijvoorbeeld wanneer
vluchtelingen worden opgevangen. Waar mensen solidair en humaan handelen. Waar ze
voor elkaar een schuilplaats zijn. En voorzichtig en respectvol proberen te verbinden wat bij
hun naaste gehavend is en zeer doet. Want de wonden van de mensen zijn uiteindelijk ook 
de wonden van Christus. Een ieder die de geschonden plekken durft aan te raken en durft te
helpen, breidt de nieuwe wereld van Pasen weer een beetje verder uit. Tot het moment dat
alle tranen van alle ogen zijn afgewist!
 
GEBED
Eeuwige God,
Als een onbeschreven blad zijn we eens geboren
onbevangen, onschuldig,
ontvankelijk voor de mensen en de dingen we op onze weg zouden tegenkomen.
 
Maar in de loop van de tijd kwamen er krassen op onze ziel
littekens op onze huid
wonden in ons hart.
Niemand van ons kan schadevrij door het leven komen
hoe voorzichtig je ook bent.
 
Dat we het met de krassen op onze ziel
De littekens op onze huid
De wonden in ons hart
Kunnen volhouden
Dat we ze kunnen aanvaarden, wanneer dat innerlijke rust geeft,
Als tekenend voor ons, als iets dat bij ons levensverhaal hoort
 
Eeuwige God,
Ook de wereld om ons heen komt niet schadevrij door de tijd
Integendeel, de geschiedenis van de mensheid
Kent zwarte bladzijden, ook vandaag
En daarom bidden we ook deze week na het feest van de Opstanding: Heer, ontferm U.
Maar er zijn ook bladzijden met lichte verhalen
Met name het verhaal van Pasen, de Verrijzenis van uw Zoon,
de hoop en de inspiratie die de mensheid als zoveel eeuwen uit het Evangelie haalt
dat de liefde sterker is dan het kwaad en de dood
 
Eeuwige God,
dat wij ons ook vandaag richten op dat verhaal
dat het ons bij de hand pakt en meeneemt,
dat we er een onderdeel van worden, onze eigen bladzijde daarin schrijven
en dat we de wonden durven aan te raken, dat we niet wegkijken van het leed veraf en
dichtbij
maar proberen te verbinden en te helen waar dat kan
en ook zelf onze kwetsbaarheid durven te delen met lieve mensen om ons heen
en met U, onze God, onze Vader in de hemel,
dat bidden wij op deze zondag,
AMEN
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Collectedoel hele maand april 2024 PG Doezum.
1.Diaconie
Kerk in Actie–ZENDING
Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken
organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer
leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de
genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor
hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op
werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkrwanda
Rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v.collecte maand april 2024
2.KERK. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk april 2024
OMZIEN NAAR ELKAAR
 
Volgende zondag 14 april is er dienst om 9.30 uur. In deze dienst hoopt dhr. Van der Wal
uit Groningen voor te gaan. 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Kom in de Kring is opgehouden te bestaan.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. -- 1 Johannes 4:18