Erediensten juni

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
   
Zondag 16 juni is er dienst om 9.30 uur.
Voorganger is dhr. E. Kooistra uit Surhuisterveen.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 9 juni 2024 PG DOEZUM
 
Ademen, over Gods aanwezigheid in onze wereld.
 
Meditatie: ds. Jasja Nottelman, Visvliet
 
Schriftlezing: Marcus 5 : 1 - 20
 
Mensen van God,
Een scherper contrast kun je je bijna niet
voorstellen. De adem van God als inspirerend, levengevend, allesdoordringend, met
perspectief geladen begrip en het afwerende, destructieve en perspectiefloze van de man
die door onreine geesten wordt bezeten.
Het beeld is afschrikwekkend: een mens die wordt getergd door boze geesten. Die
roepend en schreeuwend rondloopt.
Wat men ook doet om hem tegen te houden, vast te binden, hij breekt telkens weer los,
niemand kan hem in bedwang houden. Iemand voor wie je wegloopt, voor wie je bang bent
en totaal niet weet wat je met hem aan moet.
Jezus ontmoet de man wanneer hij aan de overkant van het meer in het gebied van de
Gerasenen aankomt. Dat gebied verbeeldt alles wat tegenovergesteld is aan waar Jezus
vandaan komt en waar hij tot nu toe het goede nieuws heeft verkondigd.
En ook in het verhaal wordt dat tegengestelde doorgevoerd.
Hij ontmoet de man in een heidens land, geen joods land. Dat zie je meteen terug in
dat er varkens worden gehouden in het gebied. Het is er dor, vol rotsen, holen en graven.
Alles wat hard, eenzaam en verlaten is. Een gebied waarvan je wel kan aannemen dat het
vruchtbaar land is voor demonen, voor het kwaad, de duistere kant van het leven. Een soort
van paradijs voor demonen. De man die bezeten is, is niet te handhaven, de demonen
hebben vrij spel in dit gebied.
Er volgt een soort onderhandeling tussen Jezus en de demonen, wat er op uitloopt
dat ze wel uit de man, maar niet uit de streek worden verdreven. Ze komen terecht in de
kudde varkens, onreine beesten, dat er toe leidt dat ze toch uiteindelijk vernietigd worden
doordat ze de afgrond instorten en de vernietiging compleet is. (Een naar beeld, onschuldige
varkens die de dood ingejaagd worden. In dit verhaal duidelijk een verscherping van de
symboliek: onreine geesten in onreine beesten: dat overleeft het niet wanneer Jezus zijn
invloed gaat uitoefenen.)
De varkenshoeders slaan op de vlucht, de mensen die bij Jezus komen en horen wat
er is gebeurd, dringen bij Jezus aan om weg te gaan.
Meestal is het zo dat Jezus vraagt dat mensen hem volgen. Hier niet. De genezen man wil
graag bij Jezus blijven, hij voelt zich bevrijd. Geen gekke gedachte natuurlijk, om bij je
bevrijder in de buurt te willen blijven. Maar Jezus staat niet toe dat de man bij hem blijft.
En, ook anders dan anders, verbiedt Jezus de genezen/bevrijde man niet om er iets over te
vertellen. Hij spoort de man juist aan om naar huis te gaan, naar zijn eigen mensen, om te
vertellen wat God voor hem gedaan heeft. Hoe God zich over hem heeft ontfermd.
Zo wordt de man een evangelist die zijn mensen in het heidense land het goede nieuws
van bevrijding vertelt. Dus geen geheimhouding zoals Jezus dat vaak heeft gevraagd van de
mensen die hij op zijn weg tegenkomt in Galilea.
Een verhaal van omkeringen. In een land dat niet Jezus’ eigen vertrouwde land is.
Het verhaal van deze bezeten mens, het raakt...Iemand die al niet meer met zijn naam
wordt aangesproken. Zo ver weg is hij van de mensen om hem heen.
Hij wordt alleen nog maar als lastig, onhandelbaar ervaren. Ze krijgen geen vat op hem, hij
komt steeds verder af te staan van de gewone wereld.
Dat is die, met die stemmen in zijn hoofd. Ontmenselijkt, niet meer bij name genoemd.
Al van ver herkent de man Jezus en noemt hem bij zijn naam: Jezus, zoon van de
allerhoogste God. En hij voelt zich bedreigd, of wellicht beter gezegd, de stemmen in zijn
hoofd, de onreine geesten die hem beheersen, voelen zich bedreigd: ‘Wat heb ik met jou te
maken’, zeggen ze, ‘doe me geen pijn!’ In wat ze zeggen hoor je al dat ze weten dat ze
meteen goddelijke macht te maken hebben, dat ze in deze mens hun meerdere moeten
erkennen.
En Jezus vraagt naar zijn naam: Legioen noemt hij zich, of hij wordt zo genoemd. ‘We zijn
met velen.’En misschien daardoor, door al die velen, is hij niemand. Verscheurd door
verschillende identiteiten die om het hoogste woord schreeuwen, hem uit elkaar laten
vallen. Zo kan hij niet meer een mens uit een stuk zijn.
Het is in die zin ook een heftig verhaal, als je zo gebukt gaat onder dat wat je verscheurt.
Komt dat van buiten in je, of zit er iets in jezelf, waar je aanleg voor hebt.
En wat is dat uitdrijven dan, en kan dat ook echt?
We worden er niet vrolijk van hoe er soms nu nog omgegaan wordt met bijvoorbeeld
homoseksualiteit. Dat er nog steeds praktijken zijn dat men vindt dat homoseksualiteit
uitgedreven zou moeten worden, of, zoals we dat nog recent kennen, een op het oog
mildere variant, genezen zou moeten worden.
Het is wel herkenbaar: het je bevangen voelen. Dat er zoveel negatieve dingen kunnen
zijn die maken dat je soms jezelf niet meer herkent. Dat je je verscheurd voelt, dat angst de
overhand krijgt. Soms
kunnen er dagen zijn dat je weinig tot geen mensen ziet en je jezelf
maar moet redden. En dan kun je je voorstellen dat de muren op je afvliegen en je weleens
denkt dat je gek wordt. Dat je een enorme leegte ervaart.
Een student vertelde me dat hij zich zo eenzaam voelde, dat hij er aan ging twijfelen of
hij wel een goed functionerend mens is, omdat hij zich zo afhankelijk voelt van contact met
anderen. Hij werd depressief van het vele alleen zijn en ging zich daarbovenop dus ook nog
afvragen of het in zijn normale leven dan wel klopte dat hij graag onder de mensen was.
‘Besta ik eigenlijk wel als ik geen mensen om me heen heb?’
Als je je zo geïsoleerd voelt, alleen met je eigen gedachten en angsten, zou dan ‘delen’
een denkrichting kunnen zijn? Soms is dat het toevertrouwen aan papier, schrijven over wat
je bezighoudt, het van je af schrijven. Dagelijks wandelingen maken om je hoofd leeg te
maken, dingen op een rijtje te zetten. Mensen opzoeken die naar je luisteren, die oprecht
willen weten wat je bezighoudt.
Soms komt er iemand op je weg, die je helpt je eigen gedachten te verhelderen. Die nieuw
licht laat schijnen op waar je zelf niet uit lijkt te komen.
Bidden kan iets zijn om je uit te spreken. Uit te spreken wat je belemmert, waar je bang voor
bent. Een adres in het donkerst van je nacht. Hopend en wie weet soms ten diepste wetend
dat er naar je geluisterd wordt, dat er iemand is die je ziet. Die je bij name kent. Dat je jezelf
kunt zijn.
Jezus zegt tegen de man die bevrijd is van de demonen, van de onreine geesten: Blijf
niet bij mij, maar ga naar huis, naar je eigen mensen. De man gaat weer op zijn eigen benen
staan en gaat weer deel uitmaken van de gemeenschap waar hij uitkomt. Daar zal hij
misschien ook nog weer wat te veroveren hebben, het is niet meteen een gemakkelijke weg.
Om zijn omgeving te laten zien dat hij genezen is en weer deel wil zijn van de gemeenschap
van mensen met wie hij eerder toch verbonden was.
Spannend en ook mooi om als bevrijd mens een nieuw leven tegemoet te gaan.
Doorademd met een levengevende geest.
Zo moge het zijn
 
 
GEBED
Goede God,
in ons leven kennen we tijden dat we ons afgesneden voelen van onszelf, van anderen. Dat
er geen werkelijke verbinding is en we ons eenzaam voelen.
Wij bidden u, wees aanwezig, dat U aanspreekbaar bent en wij ons uit kunnen spreken, dat
U het adres bent in de donkerste nacht.
Voor de wereld bidden wij, voor al die brandhaarden,
waar mensen elkaar naar het leven staan.
Barmhartige God, ontferm U over uw mensen, uw schepping, om wijsheid en inzicht, om
goede beslissingen.
Dat wij elkaar bemoedigen en zegenen tot bevrijde mensen
in Uw naam, Nabije God, wiens naam gespeld wordt: Ik zal er zijn.
Amen.
 
Collectedoel hele maand juni 2024 PG Doezum
1.
Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Libanon - Training in thuiszorg biedt werk én hoop
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder
veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken.
Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het
land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een
thuiszorgtraining
kunnen
cursisten vrijwel
direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Doezum o.v.v. collecte maand juni 2024
2.
KERK.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk juni 2024
 
 
Volgende zondag 16 juni is er dienst om 9.30 uur. Voorganger is dhr. E. Kooistra uit Surhuisterveen.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen, want zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas. Ook dat is enkel leegte. -- Prediker 7:5-6